Informacje, ogłoszenia

Informacja w sprawie realizacji w 2016 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 16/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dn. 21.10.2015r. w sprawie zatwierdzenia „Programu wyrównywania różnic między [...]

Nabór wniosków - Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 18 marca 2016r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego [...]

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2016 roku

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Z treścią tego [...]

Spotkanie informacyjno-promocyjne pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Dnia 26 stycznia 2016 roku w Hotelu Jan w Sępólnie Krajeńskim o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie [...]

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU PROGRAMU PN. „POWIATOWY PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM NA LATA 2016-2021”

Konsultacje społeczne trwały od dnia 17.11.2015 r. do dnia 27.11.2015 r. i dotyczyły treści zawartych w programie. Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na stronach internetowych: 1. [...]

Akademia Życia - samodzielny niepełnosprawny

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do udziału w ogólnopolskim projekcie Akademia Życia realizowanym przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w partnerstwie z Miastem Konin, finansowanego [...]

Konsultacje społeczne projektu pn. "Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Sępoleńskim na lata 2016-2020"

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku zaprasza mieszkańców Powiatu Sępoleńskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowego programu działania na rzecz [...]

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna "Żyć z afazją"

Informujemy, iż Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” z Gdyni prowadzi od stycznia 2015 roku Ogólnopolską Poradnię Telefoniczną „Żyć z afazją” dla osób z afazją i ich opiekunów. [...]

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł II

„AKTYWNY SAMORZĄD” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 10 października 2015 roku upływa termin przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II [...]

Termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Moduł I

Informujemy, że 31 sierpnia 2015 roku upływa termin przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

XII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE "OTWARTE DRZWI"

Informujemy, że po raz kolejny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności [...]

Uwaga!!! Zmiana "Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 r."

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienił dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku”. Z treścią [...]

"AKTYWNY SAMORZĄD"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że od 10 marca 2015r. można składać wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego [...]

Zaśpiewaj z gwiazdą i zdobądź stypendium

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w 11. edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. Finaliści tego ogólnopolskiego konkursu, oceniani przez profesjonalne jury, wystąpią na krakowskim Rynku Głównym w duetach z [...]

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015 r.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Z treścią tego [...]

Projekt pn. "Praca w chmurach"

Informujemy, iż Dział ds. Absolwentów Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Laski ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin zaprasza do udziału w projekcie pn. „Praca w chmurach” osoby z dysfunkcją narządu wzroku spełniające poniższe [...]

INFORMACJA: PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

INFORMACJA PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania  dofinansowania w 2015r. do kosztów [...]

BEZPŁATNE USŁUGI DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH - POGOTOWIE MIGOWE

Informujemy, iż Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie realizuje bezpłatne usługi dla osób niesłyszących – Pogotowie Migowe, poprzez dostęp do tłumacza języka migowego on-line. Osoba głucha, pracownik urzędu czy [...]

ŻYCZENIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi im wrodzonymi, świętami i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń i cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu [...]

INFORMACJA w sprawie realizacji zadania, pn. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku informuje, że  30 listopada 2014r. upływa termin składania wniosków przez instytucje, jednostki, stowarzyszenia o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

GŁUSI NA WYBORY! PIERWSZE W POLSCE STUDIO WYBORCZE OSÓB GŁUCHYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” w Rzeszowie realizuje projekt „Głusi na wybory - pierwsze w Polsce studio wyborcze osób głuchych i słabosłyszących” współfinansowany ze [...]

TARGI PRACY - II EDYCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy organizuje po raz kolejny, w tym [...]

Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART"

Serdecznie zapraszamy do udziału w Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART" organizowanym przez Fundację „Wiatrak” i współfinansowanym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego tegoroczny temat brzmi: [...]

TERMIN NABORU WNIOSKÓW MODUŁ II - AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku informuje, że 30 września 2014 roku upływa termin przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny [...]

Termin naboru wniosków Moduł I - Aktywny samorząd

„AKTYWNY SAMORZĄD”Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborkuinformuje, że 30 sierpnia 2014 roku upływa termin przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu [...]

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

Informujemy, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014r. podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, które dotyczą: · skrócenia terminu [...]

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU PN. "PROGRAM ANIMACJI MŁODYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Program Animacji Młodych OsóbNiepełnosprawnych II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Wyższą Szkołę Gospodarki w [...]

UWAGA STUDENCI !!!

Osoby niepełnosprawne, które uczą się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi i nie zdążyli złożyć wniosku w ramach modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia [...]

INFORMACJA - TURNUSY REHABILITACYJNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że limit środków finansowych na realizację zadania z zakresu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 roku, przyjęty uchwałą [...]

TERMIN NABORU WNIOSKÓW MODUŁ II - "AKTYWNY SAMORZĄD"

„AKTYWNY SAMORZĄD” – Moduł IIInformujemy, że 30 marca 2014 roku upływa termin przyjmowania wniosków osób niepełnosprawnych w ramach Modułu II (opłata za naukę – czesne, dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na [...]

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI W 2014 R. "PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II" - OBSZAR A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kr. z siedzibą w Więcborku informuje, że Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w ramach finansowanego przez [...]

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

AKTYWNY SAMORZĄD Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborkuogłasza nabór wniosków do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski należy składać osobiście lub listownie do siedziby [...]

Informacja w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego [...]

INFORMACJA - PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku uprzejmie informuje, że istnieje możliwość uzyskania  dofinansowania w 2014r. do kosztów poniesionych w 2013r. na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków [...]

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADANIA PN. DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Więcborku informuje, że  30 listopada 2013r. upływa termin składania wniosków przez instytucje, jednostki, stowarzyszenia  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

REHABILITACJA RUCHOWA DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE SM

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego SM serdecznie zaprasza wszystkich chorych na SM z województwa kujawsko-pomorskiego na rehabilitację ruchową prowadzoną w siedzibie Stowarzyszenia [...]

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (tj. dofinansowanie uczestnictwa osób [...]

UWAGA!!!

Przypominamy, że dnia 30 września 2013r. upływa termin naboru wniosków w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.Zainteresowane osoby niepełnosprawne zapraszamy do składania [...]

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 r.

Dnia 26 czerwca 2013r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczakaw Więcborku odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone procedurom realizacyjnym pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanegoprzez Powiat [...]

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku informuje,że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2013r. wydał [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij